5 350 votes

Diện tích cây xanh tối thiểu trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Diện tích được phủ cây xanh tối thiểu trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp được quy định như thế nào trong pháp luật về bảo vệ môi trường?

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15-7-2009 quy định về quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp có quy định tỷ lệ diện tích đất được phủ cây xanh tối thiểu phải đạt 15% tổng diện tích khu kinh tế khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
Không gian xanh mát của công ty cp Zinca Việt Nam.
Tuy nhiên, Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28-12-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT đã điều chỉnh tỷ lệ và quy định lại cụ thể, nội dung này cho phù hợp hơn, cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số vgrmalaysia.net 48/2011/TT-BTNMT quy định tỷ lệ diện tích đất được trồng cây, vườn hoa, sân cỏ trong hàng rào khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp tối thiểu phải bằng 10% tổng diện tích của toàn khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
ZALO
0904.109.995
× How can I help you?